ពិធីបង្ហាញម៉ូតូ Suzuki Let’s 2018 និង Suzuki Smash 2018!

0
1240

ក្រុមហ៊ុន អូ អឹម ស៊ី បានចេញលក់ម៉ូតូ Suzuki ពីរម៉ូដែលព្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយតែម្តងគឺ Let’s 2018 និង Smash 2018។

ម៉ូដែលថ្មី Let’s 2018 និង Smash 2018 ដែលត្រូវបានកែប្រែប្លែក និងទាក់ទាញជាងមុន ជាមួយជំរើស ច្រើន ពណ៌ ដោយមានពីរពណ៌ (Two-Tone) ទាំងតួម៉ូតូ និងកែប។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here