ត្រឹមតែចាប់ពី 50$/ខែប៉ុណ្ណោះ នឹងក្លាយជាម្ចាស់ម៉ូតូ Kawasaki Z-125pro ឆ្នាំ 2017 ភ្លាម!

0
262

-ឪកាសពិសេសសម្រាប់អតិថិជន និងយុវវ័យសម័យថ្មីនេះ!

-ត្រឹមតែចាប់ពី 50$/ខែប៉ុណ្ណោះ នឹងក្លាយជាម្ចាស់ម៉ូតូ Kawasaki Z-125pro ឆ្នាំ 2017 ភ្លាម!

តម្លៃម៉ូតូ : 2850$ ប្រាក់កក់ចាប់ពី 10%ឡើងទៅ!

-Kawasaki ជាផលិតផលដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសជប៉ុន គុណភាពស្តង់ដាលំដាប់ពិភពលោក។

Call ​មកភ្នាក់ងារប្រឹក្សាលក់: Cellcard: 095 333 501/503, Smart: 069 333 501.

 • ឯកសារសម្រាប់បង់រំលោះ: បញ្ជាក់ ឯកសារទាំងអស់គឺច្បាប់ដើម។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឫលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឫសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
 • ប័ណ្ណបើកបរ (បើមាន)
 • របាយការណ៍គណនីឫ វិក័យបត្រ 6ខែចុងក្រោយ
 • កិច្ចសន្យាការងារ (បើមាន)

-Special opportunity for potential customers and youths!

Only $ 50 / month will become the owner of Kawasaki Z-125pro in 2017!

-Kawasaki is a famous Japanese product of world-class quality.

-Remember more Call our sales consultant now:

For more info please call: Cellcard: 095 333 501/503, Smart: 069 333 501.

File for Settlement Price: Specify that all documents are original.

 • Identity card or passport
 • Family book or residential book
 • Resident certificate
 • Driving License (if any)
 • Account statement or invoice in the last 6 months
 • Employment contract (if any)

Read more Kawasaki Z125 PRO 2017

Kawasaki Z125 PRO 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here